Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková

Dokumenty

Etický kodex
Práva uživatelů domácí péče
Pravidla pro uživatele domácí péče
Ceník výše úhrad pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
   

Kontakty

Email: lunakova.zuzana@tiscali.cz
Mobil: 603 555 813

Tel (sociální kancelář):
494 661 062

Tel (zdravotní kancelář):
608 536 192
Adresa:
Agentura domácí péče
Mgr. Zuzana Luňáková
Záhumenská 475
517 71 České Meziříčí
Mapka
   

Držitel certifikátu kvality

ADP ČR číslo: 54

IČO: 63213206
IČZ: 66224000

Registrační číslo: R 7/96

z 14.10.1996

 

 

Aktuality

ZMĚNA PŮJČOVNÉHO KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Od 20. 7. 2017 je Agentura domácí péče plátcem DPH. Jsme tedy povinni Vám k půjčovnému kompenzačních pomůcek účtovat 21% DPH. Nový ceník naleznete v sekci "DOKUMENTY".

Finanční podpora od obcí pro rok 2017


FINANČNÍ PODPORA OD OBCÍ PRO ROK 2017Pro letošní rok jsme získali od obcí, kde poskytujeme naše služby, finanční podporu na provoz naší pečovatelské služby. Získané finanční prostředky chceme využít na nákup kompenzačních pomůcek, které jsou pro naše klienty a naši práci s nimi nezbytné.

 

OBEC

Získaná dotace

České Meziříčí

20.000,- Kč

Jílovice

7.500,- Kč

Opočno

100.000,- Kč

Pohoří

3.000,- Kč

Ledce

5.000,- Kč

Bohuslavice

10.000,- Kč

Očelice

3.000,- Kč

Dobruška

10.000,- Kč

Semechnice

5.000,- Kč

Přepychy

10.000,- Kč

Ohnišov

5.000,- Kč

Deštné v Orl. H.

3.000,- Kč

 

 

Za finanční podporu obcím velice děkujeme, moc si jí vážíme.

ZMĚNA VÝŠE ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Od 1. 1. 2017 dochází  ke změně výše úhrady za poskytování pečovatelské služby na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Nový ceník naleznete v sekci "DOKUMENTY".