Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková

Dokumenty

Etický kodex
Práva uživatelů domácí péče
Pravidla pro uživatele domácí péče
Ceník výše úhrad pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Metodika aktivizace seniorů
Ochrana osobních údajů
   

Kontakty

Email: lunakova.zuzana@tiscali.cz
Mobil: 603 555 813

Tel (sociální kancelář):
777 173 690

Tel (zdravotní kancelář):
608 536 192
Tel (Penzion BELLA):
608 214 740
Adresa:
Agentura domácí péče
Mgr. Zuzana Luňáková
Záhumenská 475
517 71 České Meziříčí
Mapka
   

Držitel certifikátu kvality

ADP ČR číslo: 54

IČO: 63213206
IČZ: 66224000

Registrační číslo: R 7/96

z 14.10.1996

 

 

Úvodní stránka

 

Název projektu: Zvýšení kvality formou standardizace služeb pro osoby se sníženou soběstačností a vzděláváním odborných pracovníků
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007500

 

 

Aktuality
Další »

 

Kontaktní místo agentury - Dům s pečovatelskou službou

JSME ČLENEM

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY

  Asociace domácí péče ČR sdružuje organizace poskytující profesionální zdravotní péči a související služby chronickým, dlouhodobým či invalidním pacientům a klientům v rekonvalescenci v pohodlí jejich vlastního domova. Ke zkvalitnění servisu poskytovaného těmito organizacemi významnou měrou přispívá také Zelená hvězda širokým sortimentem zdravotnických produktů.

Internet. stránky: http://www.adp-cr.cz

 

ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY

Asociace poskytovatelů sociálních služeb je největším profesním sdružením sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Asociace je nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb.

Internet. stránky: http://www.apsscr.cz

 


Vítejte u nás!

 

www.blindfriendly.cz hosted by ACTIVE 24 Luňáková Zuzana, Mgr. - AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE - netfirmy.czDomácí péče - netfirmy.cz