Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková

Dokumenty

Etický kodex
Práva uživatelů domácí péče
Pravidla pro uživatele domácí péče
Ceník výše úhrad pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Metodika aktivizace seniorů
Ochrana osobních údajů
   

Kontakty

Email: lunakova.zuzana@tiscali.cz
Mobil: 603 555 813

Tel (sociální kancelář):
777 173 690

Tel (zdravotní kancelář):
608 536 192
Tel (Penzion BELLA):
608 214 740
Adresa:
Agentura domácí péče
Mgr. Zuzana Luňáková
Záhumenská 475
517 71 České Meziříčí
Mapka
   

Držitel certifikátu kvality

ADP ČR číslo: 54

IČO: 63213206
IČZ: 66224000

Registrační číslo: R 7/96

z 14.10.1996

 

 

Historie

Agentura domácí péče vznikla rozhodnutím Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou - referátu zdravotnictví ze dne 14. 10. 1996 na základě zpracovaného záměru s cílem dosáhnout co nejkvalitnějšího poskytování domácí péče v samotné obci České Meziříčí a přilehlém okolí. Součástí záměru byla předjednaná spolupráce se zdravotnickým zařízením Opočenské nemocniční a. s., se sídlem v nedalekém Opočně a vlastním praktickým lékařem Doc. MUDr. Františkem Duškou, Dr. Sc.

 

Agentura domácí péče začala poskytovat svoje služby v listopadu roku 1996. Agentura od počátku pracuje pod vedením Mgr. Zuzany Luňákové, absolventce Střední zdravotnické školy v Chomutově - obor Dětská sestra a Univerzity Palackého v Olomouci - obor učitelství odborných předmětů na středních zdravotnických školách. Během své činnosti se Agentura rozšířila o další odborné zdravotní sestry a pečovatelky.

 

Agentura měla v počátku sídlo v místě trvalého bydliště statutárního zástupce. Na základě rozvíjející se spolupráce s Obecním úřadem České Meziříčí se přesídlila do centra obce do objektu Obecního úřadu a od roku 2003 sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Českém Meziříčí.

Díky své mnohaleté historii má Agentura vybudované jak odborné, tak materiální zázemí, které ji umožňuje další rozvoj a hlavně důsledné zkvalitňování poskytované péče. Všichni pracovníci se systematicky zúčastňují vzdělávacích programů. Mgr. Zuzana Luňáková je členem prezidia Asociace domácí péče NCDP ČR a dále pak České společnosti léčby ran, Asociace sester. V roce 2002 Agentura získala Certifikát kvality udělovaný Asociací domácí péče ČR.