Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková

Dokumenty

Etický kodex
Práva uživatelů domácí péče
Pravidla pro uživatele domácí péče
Ceník výše úhrad pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Metodika aktivizace seniorů
   

Kontakty

Email: lunakova.zuzana@tiscali.cz
Mobil: 603 555 813

Tel (sociální kancelář):
777 173 690

Tel (zdravotní kancelář):
608 536 192
Tel (Penzion BELLA):
608 214 740
Adresa:
Agentura domácí péče
Mgr. Zuzana Luňáková
Záhumenská 475
517 71 České Meziříčí
Mapka
   

Držitel certifikátu kvality

ADP ČR číslo: 54

IČO: 63213206
IČZ: 66224000

Registrační číslo: R 7/96

z 14.10.1996

 

 

BELLA - Penzion pro seniory


Naše agentura zajišťuje celodenní zdravotní a sociální péči o seniory, zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné. O řadu našich uživatelů pečujeme ve spolupráci s rodinou. Často však dochází k tomu, že uživatelé v důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu už nejsou schopni ani s pomocí rodiny nebo s využitím našich terénních služeb zůstat ve svém přirozeném prostředí. Vzhledem k dlouhým čekacím dobám na umístění do pobytových služeb v našem regionu a zbytečnému umístění našich klientů do léčebny dlouhodobě nemocných jsme se rozhodli pro výstavbu nové pobytové služby - Domov pro seniory - Penzion BELLA v Českém Meziříčí.

Od 1.11.2016 jsme získali od Královéhradeckého kraje registraci této nové socilání služby - Domov pro seniory - BELLA - Penzion pro seniory - se sídlem V Poli 567, 517 71 České Meziříčí, telefon: 777 300 293.
Služba je poskytována nepřetržitě a to seniorům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo postižení různými typy demence a k řešení vlastní nepříznivé situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby spojenou s ubytováním.

Činnost Penzionu byla zahájena 1.11.2016 a v současné době je kapacita penzionu (12 lůžek) naplněna.


Dokumenty ke stažení:

Žádost o umístění
Vyjádření lékaře
Informace pro nastupující uživatele do Penzionu
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Ceník výše úhrad

 

aktuální a užitečné informace naleznete také na facebookové stránce penzionu


Kudy k nám: