Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková

Dokumenty

Etický kodex
Práva uživatelů domácí péče
Pravidla pro uživatele domácí péče
Ceník výše úhrad pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Metodika aktivizace seniorů
   

Kontakty

Email: lunakova.zuzana@tiscali.cz
Mobil: 603 555 813

Tel (sociální kancelář):
494 661 062

Tel (zdravotní kancelář):
608 536 192
Adresa:
Agentura domácí péče
Mgr. Zuzana Luňáková
Záhumenská 475
517 71 České Meziříčí
Mapka
   

Držitel certifikátu kvality

ADP ČR číslo: 54

IČO: 63213206
IČZ: 66224000

Registrační číslo: R 7/96

z 14.10.1996

 

 

Projekt KUDY KAM

Naše Agentura se stala účastníkem projektu KUDY KAM

Stručně o projektu:

  • hlavním cílem projektu je pomoc uchazečům o zaměstnání, kteří potřebují zvláštní pomoc.

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání:

  • kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech, nebo kteří v nich žijí.

Realizátor projektu:

  • projekt je realizován Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Hradci Králové ve spolupráci s kontaktními pracovišti úřadu práce.

Dodavatel aktivit projektu:

  • Sdružení CEPAC-Morava, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.cepac.cz

Účastníkům projektu zdarma nabízíme:

  • motivační kurz,
  • individuální poradenství,
  • součinnost při vyhledávání pracovního místa s možností mzdového příspěvku.

Dále účastníkům projektu nabízíme v době konání projektových aktivit:

  • příspěvek na dopravu a stravu.

Zaměstnavatelům je zajištěn pro jednotlivé účastníky projektu:

  • mzdový příspěvek na nově vytvořené pracovní místo.