Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková

Dokumenty

Etický kodex
Práva uživatelů domácí péče
Pravidla pro uživatele domácí péče
Ceník výše úhrad pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Metodika aktivizace seniorů
   

Kontakty

Email: lunakova.zuzana@tiscali.cz
Mobil: 603 555 813

Tel (sociální kancelář):
777 173 690

Tel (zdravotní kancelář):
608 536 192
Tel (Penzion BELLA):
608 214 740
Adresa:
Agentura domácí péče
Mgr. Zuzana Luňáková
Záhumenská 475
517 71 České Meziříčí
Mapka
   

Držitel certifikátu kvality

ADP ČR číslo: 54

IČO: 63213206
IČZ: 66224000

Registrační číslo: R 7/96

z 14.10.1996

 

 

Kompenzační pomůcky

Zapůjčení kompenzačních pomůcek


Naše agentura je vybavena přístroji a pomůckami, které nejen zajišťují včasnou diagnostiku a terapii, ale současně pomáhají zvýšit komfort poskytované domácí péče. Pro tento účel také zapůjčujeme našim klientům různé kompenzační pomůcky i speciálně upravená lůžka.

S vypůjčitelem je sepsána Smlouva o zapůjčení kompenzační(ch) pomůcky (pomůcek).
Vypůjčitel stvrzuje svým podpisem, že pomůcku převzal čistou a funkční, že byl seznámen s návodem na užívání, s údržbou a obsluhou pomůcky. Vypůjčitel se zavazuje, že pomůcku nebude upravovat.
Půjčovné se platí měsíčně a to hotově nebo na číslo účtu 174-4350334594/0600.

Ceník půjčovného

LŮŽKO POLOHOVACÍ MECHANICKÉ / ELEKTRICKÉ 847,-/měsíčně


ANTIDEKUBITNÍ MATRACE NA LŮŽKO S KOMPRESOREM 363,-/měsíčně


HRAZDIČKA K LŮŽKU 363,-/měsíčně


KLOZETOVÉ KŘESLO POJÍZDNÉ 363,-/měsíčně


KLOZETOVÉ KŘESLO NEPOJÍZDNÉ 363,-/měsíčně


VOZÍK MECHANICKÝ 363,-/měsíčně


CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ VYSOKÉ S OPOROU 363,-/měsíčně


CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ 363,-/měsíčně


CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ SKLÁDACÍ 121,-/měsíčně


CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ SKLÁDACÍ 121,-/měsíčně


SEDAČKA NA VANU 121,-/měsíčně


ŽIDLIČKA DO SPRCHY 121,-/měsíčně


JÍDELNÍ VOZÍK 121,-/měsíčně


NÁSTAVEC NA WC 121,-/měsíčně


KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR 1000,-/měsíčně


SCHODOLEZ 847,-/měsíčně