Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková

Dokumenty

Etický kodex
Práva uživatelů domácí péče
Pravidla pro uživatele domácí péče
Ceník výše úhrad pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Metodika aktivizace seniorů
   

Kontakty

Email: lunakova.zuzana@tiscali.cz
Mobil: 603 555 813

Tel (sociální kancelář):
777 173 690

Tel (zdravotní kancelář):
608 536 192
Tel (Penzion BELLA):
608 214 740
Adresa:
Agentura domácí péče
Mgr. Zuzana Luňáková
Záhumenská 475
517 71 České Meziříčí
Mapka
   

Držitel certifikátu kvality

ADP ČR číslo: 54

IČO: 63213206
IČZ: 66224000

Registrační číslo: R 7/96

z 14.10.1996

 

 

Vzdělávání zaměstnanců

Zdravotní i sociální služby našim klientům zabezpečují odborně vzdělaní pracovníci. Každý rok prohlubují své znalosti a dovednosti v rámci různých vzdělávacích akcí.

 

V roce 2015 byli všichni naši zaměstnanci společně proškoleni v těchto oblastech:

  • PALIATIVNÍ PÉČE
  • DEMENCE 
  • DIABETES MELLITUS
 
V roce 2016 nás čekají tato témata:
  • Základy péče o nemocné
  • Úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
  • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky
  • Základy pedagogiky volného času
  • Prevence pádů
  • Základy hygienické péče