Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková

Dokumenty

Etický kodex
Práva uživatelů domácí péče
Pravidla pro uživatele domácí péče
Ceník výše úhrad pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Metodika aktivizace seniorů
   

Kontakty

Email: lunakova.zuzana@tiscali.cz
Mobil: 603 555 813

Tel (sociální kancelář):
494 661 062

Tel (zdravotní kancelář):
608 536 192
Adresa:
Agentura domácí péče
Mgr. Zuzana Luňáková
Záhumenská 475
517 71 České Meziříčí
Mapka
   

Držitel certifikátu kvality

ADP ČR číslo: 54

IČO: 63213206
IČZ: 66224000

Registrační číslo: R 7/96

z 14.10.1996

 

 

Výstavba Penzionu BELLA

 

Zajišťujeme celodenní zdravotní a sociální péči o seniory, zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné. O řadu našich uživatelů pečujeme ve spolupráci s rodinou. Často však dochází k tomu, že uživatelé v důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu už nejsou schopni ani s pomocí rodiny nebo s využitím našich terénních služeb zůstat ve svém přirozeném prostředí. Vzhledem k dlouhým čekacím dobám na umístění do pobytové služby v našem regionu a zbytečnému umístěni našich klientů do léčebny dlouhodobě nemocných jsme se rozhodli pro výstavbu nového zařízení. Rádi bychom naše služby rozšířili o pobytovou službu - domov pro seniory - Penzion BELLA.

Pro naše klienty budeme mít k dispozici 6 dvoulůžkových pokojů včetně potřebného zázemí, kde bychom měli možnost našim uživatelům potřebnou péči zajistit na požadované úrovni.

Služba bude poskytována nepřetržitě a to seniorům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo postižení různými typy demence a k řešení vlastní nepříznivé situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby spojenou s ubytováním.

Výstavba penzionu byla zahájena v květnu 2015 a předpokládané otevření zařízení je plánováno na září 2016.