Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková

Dokumenty

Etický kodex
Práva uživatelů domácí péče
Pravidla pro uživatele domácí péče
Ceník výše úhrad pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Metodika aktivizace seniorů
   

Kontakty

Email: lunakova.zuzana@tiscali.cz
Mobil: 603 555 813

Tel (sociální kancelář):
494 661 062

Tel (zdravotní kancelář):
608 536 192
Adresa:
Agentura domácí péče
Mgr. Zuzana Luňáková
Záhumenská 475
517 71 České Meziříčí
Mapka
   

Držitel certifikátu kvality

ADP ČR číslo: 54

IČO: 63213206
IČZ: 66224000

Registrační číslo: R 7/96

z 14.10.1996

 

 

Ohlédnutí za dosavadní činností naší Agentury v Opočně

 

Jak jste již zaregistrovali k 30. 6. 2014 byla ukončena činnost Sociálních služeb města Opočna a tyto služby jsou od 1. 7. 2014 zajišťovány naší Agenturou.

Přenesením opočenské pečovatelské služby na naši agenturu mělo dojít celkově k revitalizaci pečovatelské služby, rozšíření nabídky a časového pásma poskytování služby, provázaní se zdravotnickou domácí péčí.

Máme radost, že tyto cíle se nám zatím daří realizovat díky zpětné vazbě od našich klientů, jejich rodinných příslušníků, ale i od zástupců samotného města Opočna.

Zde je stručná rekapitulace naší roční činnosti v Opočně a jeho místních částí – Čánka a Dobříkovec.

Během roku poskytla naše Agentura občanům tyto služby:

  • Sociální služby (pečovatelská služba): byly poskytnuty 45 občanům 
  • jednalo se zejména o dovoz oběda, pomoc s osobní hygienou, pomoc s přípravou či podáním jídla a pití, pomoc s úklidem domácnosti, pochůzky, doprovod či dovoz k lékaři, zapůjčení kompenzačních pomůcek
  • Zdravotní služby: byly poskytnuty 32 občanům
  • jednalo se o aplikaci injekcí, odběry krve, převazy po úrazech a operacích, léčbu a prevenci dekubitů, ošetření a převazy bércových vředů, rehabilitační ošetřovatelství